مرور برچسب

ایدئولوژی

با علم نمی‌توان برخورد ایدئولوژیک کرد

علیرضا قائمی‌نیا معتقد است باید تکلیفمان را نسبت به علوم جدید مشخص کنیم و ببینیم تا کجا می‌توانیم این علوم را بپذیریم، کاری که غرب در قرون‌ وسطی نسبت به علوم انسانی انجام داد.…

امان از شرائط حسّاس کنونی!

«شرائط حسّاس کنونی» امّا، منافع دیگری هم داشت. در این شرائط می شد هزار تخلّف کرد؛ در حالی که کسی را نه یارای استیضاح است و نه – العیاذ بالله – سوال! «قول شرف» متّهمی، پیر…