مرور برچسب

اندیشه

کتاب «تاخیر بنیادین روشنگری» منتشر شد

کتاب «تاخیر بنیادین روشنگری» درآمدی است بر ترجمه مشروعیت عصر مدرن. مولف کتاب هربار به ترجمه این اثر بزرگ اندیشیده‌ است، دغدغه‌اش این بوده است که آیا مقدمات نظری كافی برای این…