مرور برچسب

اندیشه

مجله علمی «فلسفه استعلایی۲۰۲۲» منتشر شد

مجله علمی «فلسفه استعلایی»( Transcendent Philosophy Journal)۲۰۲۲، شامل پنج مقاله و دو بررسی کتاب از بریتانیا، آمریکا و ایران به سردبیری سید سلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی، به…

نگاهی به کتاب «لذت تفکر»

کتاب «لذت تفکر» نوشته زینا هیتز، ترجمه محمدرضا شکاری به همت انتشارات ققنوس منتشر شده‌است.

کتاب «تاخیر بنیادین روشنگری» منتشر شد

کتاب «تاخیر بنیادین روشنگری» درآمدی است بر ترجمه مشروعیت عصر مدرن. مولف کتاب هربار به ترجمه این اثر بزرگ اندیشیده‌ است، دغدغه‌اش این بوده است که آیا مقدمات نظری كافی برای این…