مرور برچسب

امیر تاکی

اخلاقــی که از دست مـــی‌رود مدنیتـــی که از راه نمـــی‌رسد؛ در گفت‌وگو با ناصر فکوهی

امیر تاکی: پرداختن به مقوله اخلاق در زیست اجتماعی انسان، نیازمند بررسی عوامل بسیاری است؛ چراکه اخلاق با حوزه‌های متعدد فرهنگی، اجتماعی و زیستی بشر پیوند خورده است. نمی‌توان در…