مرور برچسب

امید اجتماعی

ققنوس ایرانی؛ زایشی از پس ویرانی

اکنون در آستانه قرن پانزدهم شمسی " انسان ایرانی " بیش از پیش خود را مستغرق در بحران‌ها می‌بیند. گفتمان مسلط در پی برساختن "امید" است اما عنایت ندارد که "امید" یک برساخت…

مرور مطبوعات / آیا جامعه معنوی‌تر شده است؟

پرونده‌ای درباره وضعیت امید در جامعه امروز، آغاز تلاش دانشگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله مطالب مورد توجه رسانه‌های امروز بودند. «انسان دست‌پرورده…