مرور برچسب

امر سیاسی

نکاتی درباب اعتراضات

این سخنان برگرفته از سخنان دکتر سیدجواد میری مینق در نشست "ایران‌فکر" درباره اعتراضات اخیر در شبکه ۱ صدا و سیما در روز سه‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ است.