مرور برچسب

امام صادق (ع)

دعا و نیایش عارفان

محمدهادی زاهد غروی: مذهب شیعه اثنی‌عشری که به حق مذهب جعفری نیز نامیده می‌شود، نه تنها در فقه مدیون و وامدارحضرت امام‌صادق(ع) است که در تفسیر، کلام، اخلاق و عرفان نیز وامدار…

الزامات اخلاقیِ شاگردان مکتب امام صادق(ع)

در طول سالهای متمادی، حوزه علمیه به مکتب امام صادق (ع) شناخته شده و محصلین آن که اعم از طلاب و فضلاء و اساتید و مراجع باشند را به "شاگردان مکتب امام صادق" معرفی شده اند. آیا…

تحلیل سکوت سیاسی امام صادق(ع)

نام امام صادق(ع) به‌گونه‌ای با فعالیت‌های علمی و درسی عجین شده که کمتر کسی باور می‌کند آن حضرت در زوایای سیاسی بسیار مجدانه و شجاعانه و مدبرانه، عرصه را بر دیکتاتورهای زمان…