مرور برچسب

امام باقر(ع)

نگاهی به حیات علمی امام باقر (ع)

ارتباط گسترده مردم با امام باقر (ع) یکی از روش‌های اصلاح بود، از این رو در مسجد به تعلیم عموم مردم پرداخت. همه تلاش آن امام همام اصلاح مردم بود و یکی از روش‌های مهم اصلاح مردم…