مرور برچسب

امامت

نقش مردم در ولایت سیاسى اهل بیت(ع)

از مجموعه مباحثاتى كه در چند گروه مجازی در مورد نقش مردم در امامت سياسى ائمه(ع) رخ داد، به جمع‌بندى‌ زیر می‌رسیم. این نوشته یادداشتی مستقل نیست و تنها دربردارنده گزارشی از…

«امام، پیشوای سیاسی و الگوی ایمانی؟»؛ نقد و نگاهی به مقاله‌ جنجالی روزنامه بهار(۴)

پس از انتشار مقاله «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» در روزنامه بهار، دین آنلاین در صدد آمده تا مهمترین نقدها به آن مقاله را منتشر کند. در این میان، علی اصغر غروی، نویسنده…