مرور برچسب

الهیات معلولیت

«ژنِ بد! اخلاقِ آزمایش غربالگری و سقط جنینِ گزینشی» به قلم نعیمه پورمحمدی منتشر شد

انتشارات کتاب طه که در سال 1399 کتاب «درباره شر؛ ترجمه مقالات برگزیده در فلسفه و الهیات شر» به سرپرستی نعیمه پورمحمدی را منتشر کرده بود حالا با نشر کتابی تألیفی از این استاد…