مرور برچسب

الهیات مسیحی

هانس کونگ، الهی‌دانی که پاپ مرتدش خواند!

«به رغم تمام جفاها و بی مهری‌هایی که ازسازمان کلیسای کاتولیک رم دیده‌ام، کلیسای کاتولیک، این انجمن دوستیِ مومنان، همچنان خانه معنوی من باقی مانده است» (از مقدمه کتاب تاریخ…

سهم نویسنده مجعول در فهم تفکر مسیحی

تاریخ تفکر الهیاتی مسیحی قله‌هایی دارد که بدون شناخت آنها، شناخت الهیات مسیحی ممکن نیست. یکی از این قله‌هاتفکرات کسی است که به اسم دیونوسیوس مجعول مشهور شده است. لفظ مجعول به…

استاد دانشگاه علامه طباطبایی: برخی اندیشمندان ایرانی نسبت به الهیات مسیحی شیفتگی مزمن دارند

قاسم پورحسن با انتقاد از شیفتگی بی اساس برخی اندیشمندان کشور به الهیات مسیحی گفت: گویا در سنت اسلامی نه شهید مطهری و نه فارابی و نه ابن سینا و نه سهروردی وجود داشتند.