مرور برچسب

الهیات مسیحی

هانس کونگ، الهی‌دانی که پاپ مرتدش خواند!

«به رغم تمام جفاها و بی مهری‌هایی که ازسازمان کلیسای کاتولیک رم دیده‌ام، کلیسای کاتولیک، این انجمن دوستیِ مومنان، همچنان خانه معنوی من باقی مانده است» (از مقدمه کتاب تاریخ…

سهم نویسنده مجعول در فهم تفکر مسیحی

تاریخ تفکر الهیاتی مسیحی قله‌هایی دارد که بدون شناخت آنها، شناخت الهیات مسیحی ممکن نیست. یکی از این قله‌هاتفکرات کسی است که به اسم دیونوسیوس مجعول مشهور شده است. لفظ مجعول به…

چه چیزی درباره گناه اولیه سودمند است؟

گناه اولیه در مسیحیت همواره مفهومی تاریک بوده است. طبق این مفهوم ما به‌صورت ذاتی اخلاقاً معیوب هستیم و در نادرستی به دنیا آمده‌ایم و بدون چاره زندگی می‌کنیم و همه لایق مجازات…