مرور برچسب

الهیات شهری

لندن مذهبی‌ترین شهر بریتانیا

اگرچه پایتخت بریتانیا در تصورعموم مردم شهری سکولار و لیبرال به نظر می‌رسد، پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که لندن مذهبی‌ترین و به لحاظ اجتماعی محافظه کارترین شهر در بریتانیا است.

الهیات شهریِ ریزوماتیک و فضای ارتباطیِ کرونا

الهیات شهری (Urban theology) واکاوی و بازخوانی روشمند متون مقدس با نگاه شهری و خوانش شهر با نگاه الهیاتی است. در الهیات شهری -که نوعی «الهیات فضا و مکان» است- به‌دنبال «تحقق»…