مرور برچسب

الهیات سیستماتیک

مسئله شر برای خداناباوران*

مترجم: به هر کجای جهان که بنگریم مردمی را می‌بینیم که در رنج به سر می‌برند؛ رنجی که به درازنای تاریخ بشر وجود داشته است. وجود شر در جهان ما انکارناپذیر است. مسئله شر از…

مروری بر گرایش‌های الهیاتی جدید

همایون همتی دارای مدرک دکتری ادیان و عرفان از دانشگاه آزاد و فوق دکترا از دانشگاه بیلفلد آلمان است. وی پیشتر رئیس دانشکده روابط بین‌الملل تهران و یک دوره نیز رایزن فرهنگی…