مرور برچسب

الهیات رنج

در پی «تسلای الهی» در قرآن کریم

گوشم بدهکار دفاعیه‌های محکمه‌پسند و تئودیسه‌های پیچیده فلسفی نبود. چشم‌انتظار نشانه‌ای بودم تا باور کنم خدا در رنج من ساکت و غایب نیست. تشنه نوازش و مراقبت الهی بودم. هر آنچه…

“مسئله شر” و “تفسیرهای الهیاتی هولوکاست”

بحث ما دربارهٔ صفت "خیر" است که از صفات الهی است. سؤال این است که اگر خداوند "خیر مطلق" است چرا "شرّ" آفریده است؟ و فیلسوفان دین معاصر در کتاب‌های فلسفه دین، مسئله "هولوکاست"…