مرور برچسب

الهیات جدید

الهیات فانتزی

سروش علوی: «دین و سیاست» و جدال تاریخی این دو، در طولِ حیات فکری و اجتماعی انسان، باعث شکل‌گیری تلقّی‌های گوناگون و متفاوتی از خداوند، دین و مذهب شده است. در این نوشته کوتاه،…

اعاده حیثیّت به «الهیات طبیعی»

یاسر میردامادی: اگر تنش میان الهیات طبیعی و الهیات وحیانی چنان بنیادی و رفع‌ناشدنی از کار در آمد که، در نهایت، بایستی جانب یکی را گرفت و دیگری را فرو نهاد، جانب کدام یک را…

جنایت و مکافات در الهیات

نرگس سوری: داستایوفسکی در رمان "جنایت و مکافات" شکل منحصر بفردی از جنایت را ترسیم می‌کند که بر بنیان فهم فلسفی خاصی صورت می‌گیرد.

الهیات شادی

چه نسبتی میان الهیات و شادی وجود دارد؟ آیا توجه غرب به موضوع شادی در قرنهای اخیر مبتنی بر تصوراتی نادرست از الهیات است؟ آیا شادی با سعادت متفاوت است؟ چگونه می‌شود درچارچوب…