مرور برچسب

الحیاة

بیدارگر اقالیم قبله

به مناسبت درگذشت مرحوم محمدرضا حکیمی، دین آنلاین نشستی با عنوان «بررسی کارنامه استاد حکیمی» با حضور احمد شهدادی نویسنده، ویراستار و پژوهشگر دینی، به میزبانی مرتضی کاردر…

آخرین جلد از مجموعه الحیاه به چاپ رسید

الحیات، اثر محمدرضا حکیمی، محمد حکیمی و علی حکیمی دایره‌المعارفی است که در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی به ویژه در زمینه اقتصاد مسلمین مورد اقبال خاص پژوهشگران قرار گرفته…