مرور برچسب

اقتصاد اسلامی

یک اقتصاددان: بانک با دستور اسلامی نمی‌شود

محمدعلی خرمی: اصلاح ساختار بانکی کشور، شعار تکراری همه دولت‌ها در طول چهل سال گذشته بوده است. نزدیک به چهار دهه از تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا گذشته اما همچنان صدای…

انتشار کتاب زمین در اقتصاد اسلامی

کتاب زمین در اقتصاد اسلامی، نوشته سعید فراهانی فرد و محسن رضایی صدرآبادی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

عرصه‌هایی در نصوص اقتصاد اسلامی

بی‌تردید آیت‌الله محمد واعظ‌زادة‌خراسانی (۱۳۰۴‌–۱۳۹۵ش) از عالمان و محققان و متفکران برجستة اسلامی در جهان معاصر است که با درک محضر بزرگانی چون امام‌خمینی، آیت‌الله‌العظمی…