مرور برچسب

اصول فقه

کتاب «آفاق حقیقت در سپهر شریعت» منتشر شد؛ پاسخ‌های اصولی و فقهی نوگرایانه به بحران‌های کنونی

کتاب «آفاق حقیقت در سپهر شریعت» شامل گفت‌وگوی حامد زارع با سید مصطفی محقق داماد به تازگی از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار نشر شده است. آنچه در این کتاب آمده ترجمان چندین سال…

نگاهی به کتاب «اصول فقه نموداری»

اصول فقه ضوابطی برای استنتاج معارف متون قدسی فراهم می‌کند و بر اساس آن قواعد که به مثابه قوانین و مقررات خوانش متن هستند، باب تخاطب و گفت و گو گشوده می‌شود. کتاب «اصول فقه…