مرور برچسب

اصلاح فکر دینی

حسین (ع) و اصلاح‌گری در حکومت نبوی

محمد عثمانی (پژوهشگر اندیشه سیاسی ایران و اسلام): حسین بن علی بن ابی‌طالب(ع)، نواده پیامبر اسلام، در زمان خلافت یزید بن معاویه، براساس درکی که از حکومت‌اندیشی جد خود، محمد بن…

دینداری زیارتی و جریان اصلاح دینی| علی سلطانی

دینداری زیارتی دینداری‌ای است که حجم زیارت جای را بر سایر اجزای نظام دینداری تنگ کرده است؛ به این معنا که مناسک زیارت تقریباً تهذب و تزکیه، پرواهای اخلاقی و پارسایی‌های قرآنی،…

طالقانی و اصلاحِ فکر دینی| زینب نجابت

سید محمود طالقانی در تأملات خود، به موضوعاتی توجه داد که در نگاهِ مرسوم و سنتی از دین، مورد غفلت قرار گرفته بود. وی می‌خواست مؤلفه‌هایی از دین را برگزیند که به کارِ بشر امروزی…