مرور برچسب

اسلاوی ژیژک

بحران، همچون شُک‌درمانی

ترس، نخستین واکنش غیر ارادیِ مردمی است که بحران از فراغ خاطر بیرونشان آورده و مجبورشان کرده اصول بنیادین زندگی‌شان را به پرسش بکشند؛ امری که «بازگشت به اصول» را به‌دنبال خواهد…

اسلاوی ژیژک در گفت‌وگو با روزنامه برلینر زایتونگ: اگر مانند آگامبن به پاندمی کرونا نگاه کنید، سریع…

ژیژک درباره دیدگاه آگامبن نسبت به پاندمی کرونا می‌گوید: او مخالف تمهیدات احتیاطی است. اگر به‌عنوان یک چپ چنین نگاهی داشته باشید، سریع در کنار ترامپ قرار می‌گیرید.

گفت‌وگو با مترجم کتاب ژیژک درباره پاندمی کرونا

اسلاوی ژیژک، فیلسوف جنجالی و بحث‌برانگیز اسلوونیایی در ایام اوج‌گیری کرونا - که همه‌جا بر قرنطینه و کار نکردن و تعطیلی تأکید می‌شد - ازقضا یکی از فعال‌ترین و پرکارترین افراد…

چگونه باور یک اسلام‌گرا متزلزل می‌شود وقتی از کاریکاتور مجله طنز احساس تهدید می‌کند؟

تفکر درباره کشتار پاریس به این معناست که ما از لیبرالیسم روادارانۀ ازخودراضی دست برداریم و بپذیریم وجود تعارض میان لیبرالیسم روادارانه و بنیاگرایی اشتباه است- آنها چرخه‌ای…