مرور برچسب

اسلام در جهان

نقش دین در خشونت و درگیری‌های امروزی

همان‌طور که همه ما متفق‌القول هستیم، درگیری بین جهان اسلام و غرب اساساً سیاسی است اما مبتنی بر اعتقاد همگانی دین از دلایل اصلی آن تلقی می‌شود. اسلام در غرب به‌عنوان یک ایمان…

اسلام در سرزمین تزارها

آمار مسلمانان بومی روسیه یکی از موضوع‌های بحث بین مسلمانان و دولت روسیه محسوب می‌شود و ارقام بسیار متفاوتی از تعداد مسلمانان در این کشور وجود دارد.

جایگاه و نقش اسلام در زندگی قرقیزها

اینکه جایگاه و نقش اسلام در زندگی یک خانواده چه اهمیتی دارد، موضوعی است که قانات میرزاخلیل‌اف، مؤلف و استاد گروه دین‌شناسی و الهیات دانشگاه ملی قرقیزستان، در قالب یک مقاله و…