مرور برچسب

استهلال

نزاع قدیم و جدید: مورد رؤیت هلال| عدنان فلاحی

  یکی از موضوعاتی که با ورود به ماه رمضان، تنور نزاع بین دو گروه سنت‌گرا و نوگرا را داغ می‌کند موضوع چگونگی احراز یا ثبوت آغاز و فرجام ماه قمری رمضان است. گروهی اصرار دارند که…