مرور برچسب

ارتدوکس روسیه

شورش علیه تک‌ روایتی در تاریخ

شورش علیه تک‌ روایتی در تاریخ عنوان یادداشتی است که به مناسب انتشار کتاب اوکراین 2022: تاریخ در خطر به رشته تحریر درآمده است. کتاب به دنبال پاسخ به این سؤال است که جنگ اوکراین…

روسیه و اوکراین علیه کلیسای ارتدوکس

در حالی که مسکو به دنبال به چالش کشیدن استقلال کلیسای اوکراین است، به نظر می‌رسد این چالش، درگیری‌های روسیه و اوکراین را عمیق‌تر کند.

بحران اوکراین: زمینه‌های دینی| محمد مسجدجامعی

اینکه پاپ به گونه‌ای کاملاً غیر منتظره و پس از آغاز جنگ شخصاً به سفارت روسیه می‌رود و از آنها می‌خواهد به هر صورت ممکن جنگ را متوقف کنند، حاکی از حساسیت موضوع حتی به لحاظ دینی…

روسیه درگیرودار ارتدوکس و آتئیسم

روسیه شاهد احیای دین است. کلیسای ارتدوکس پس از ۷۰ سال قوانین خداناباورانه در حکومت شوروی سابق، در حال بازیابی است. در سال ۱۹۹۱، یک سال پس از سقوط شوروی، دو سوم مردم در…