مرور برچسب

ادبیات عرفانی

اینک از «سهروردی تا سپهری»| سروش دباغ

«از سهروردی تا سپهری»، پس از مکتوبات یاد شده در می‌رسد و متضمنِ جستارهای ده گانه تطبیقیِ میان زیست-جهان سپهری و برخی از سالکان سنتی و سالکان مدرن است.

پشت حوصلهٔ نورها؛ مروری بر گفتمان‌های عرفانی و روشنفکری دینی در شعر مدرن ایران

علی مسعودی‌نیا-میترا فردوسی: سروش دباغ پژوهشگر ایرانی حوزهٔ دین، فلسفه و ادبیات است. او هم‌اکنون مدیریت مؤسسهٔ معرفت و پژوهش در تهران و بنیاد فرهنگی سهروردی در تورنتوی کانادا…

به تماشا سوگند؛ وجوه مشترک شعر سعدی و سپهری

با بررسی سروده‌های سهراب سپهری و سعدی شیرازی، می‌توان اشتراکاتی در اندیشه و جهان‌بینی آن‌ها یافت. از جمله این موارد می‌توان در نحوه مواجه آن‌ها با طبیعت، انگشت تأکید نهاد. در…

درباره کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

حافظ در یکی از غزل‌های خویش از شاعری به نام «کمال» نام می‌برد و بیتی را از او وام می‌گیرد؛ شاعری که حافظ در غزلِ یادشده به بیتِ او چنگ می‌زند، همانا خلّاق‌المعانی، کمال‌الدین…