مرور برچسب

ادبیات عرفانی

ادب خودکاوی در مقابل خلق‌کاوی؛ روایتی حسّاس‌به‌زمان از «جوامع آداب الصوفیه» اثر ابوعبدالرحمن سُلَمی

در واکنش به واکنش‌های مختلف درباره تصویربرداری یک روحانی معمم از یک زن بدون پوشش سر در بیمارستانی در قم، یاسر میردامادی نویسنده و پژوهشگر، در یادداشتی که آن را در اختیار…

زیر و زبر شدنِ اگزیستانسیلِ تولستوی

سروش دباغ: سالهاست به چند و چونِ سلوک معنوی در روزگار کنونی به روایت خویش مشغولم. در راستای آن کارک و در ادامۀ سفر اگزیستانسیل و سلوک افقی‌ام، پس از «از خیام تا یالوم»، دراین…

از خیام تا یالوم

سروش دباغ: «از خیام تا یالوم»، پس از «از سهرودی تا سپهری» در می‌رسد و تتمهٔ روایت تطبیقیِ زیست-جهان سپهری با سالکان سنتی و سالکان مدرن و افتراقات و اشتراکات آنها را می‌کاود و…