مرور برچسب

اخلاق

نگاهی به کتاب «اخلاق؛ دین طبیعی»| ایوب افضلی

اخلاق؛ دین طبیعی اثری میان رشته‌ای در قلمرو فلسفه اخلاق و فلسفه دین است، و به طور مشخص به بررسی نسبت دین و اخلاق (با رویکردی تحلیلی،تطبیقی و نگرشی جهانی) می‌پردازد، تعارض و…

خاورمیانه، اخلاق و ماکیاولیسم| عدنان فلّاحی

  دولت ترکیه اکنون حدود ۵سال است که وارد بخشی از خاک سوریه شده و با در اختیارگرفتن گذرگاهی به طول چند ده کیلومتر در مرز شمالی سوریه، عملا بخش‌هایی از خاک سوریه را به تصرف یا…

تدبیر و نمایش

افراد و اجتماع براي زيستن به آگاهي و آزادي نيازمندند تا امور را تدبير كنند، تمشيت امور برمبناي آگاهي و آزادي تدبير نام مي‌گيرد، اما نمايش مانع از تحقق آگاهي و آزادي است. وظيفه…