مرور برچسب

اخلاق پزشکی

اخلاقیات در پزشکی و فناوری

جان وایت متخصص بازنشستهٔ امراض اطفال از دانشگاه کالج لندن و پژوهشگر ارشد حوزهٔ علم و دین موسسهٔ فارادی است. او اکنون مشغول بررسی چالش‌های اخلاقی و فلسفی و الهیاتی است که با…