مرور برچسب

اخلاق برای کودکان

چرا آموزش درباره احساسات کودکان اهمیت دارد؟

بسیاری از مشکلات روحی بزرگسالان ریشه در کودکی و چگونگی ابراز احساسات در کودکی دارد. والدین ما در تربیت فرزند اشتباهاتی کرده‌اند؛ اما مشکل اصلی فقدان آموزش و سواد در خصوص…

راهکارهایی برای تربیت مذهبی کودکان

کتاب «میراث ایمان: والدین چگونه می‌توانند دین خود را به نسل بعد ارث دهند»(Handing Down the Faith: How Parents Pass Their Religion on to the Next Generation) با موضوع تربیت…

کوچیدن از ادبیات تعلیمی به ادبیات تسهیلی

مهدی فردوسی مشهدی من در این یادداشت کوتاه می‌گویم کتاب «Mel» و بسیاری از همانندهای این کتاب، به سنت ادبیات تعلیمی وابسته‌اند و در چارچوب آن سنت، بر آنها نمی‌توان خرده گرفت؛…