مرور برچسب

آزادی حجاب

جدالِ فکری بر سر حجابِ شرعی | محسن زارعی

ماجرای حجاب تبدیل به یک مسأله شده است. شاید فقط در ایران است که چنین چالش به پا می کند. زمانی رضا شاه پهلوی در این موضوع، بحران آفرید. به اجبار متوسل شد. همان زمان هم برخی به…

جنجال حجاب

حجاب ماجرایی است که گاه جنجال به پا می‌کند. چند وقتی است که این ماجرا دوباره به بحث در محافل علمی و دینی بدل شده است. متفکران در این خصوص چه می‌گویند؟ چه جنبه‌هایی از آن را…

ایازی: اجبار به حجاب از قرآن برداشت نمی‌شود / مرتضوی: وجوب امر به معروف مؤید دخالت دولت در حجاب است.…

سومین جلسه مناظره حجج اسلام ایازی و مرتضوی در مورد حجاب برگزار شد و هر کدام با تکیه بر منابع دینی تلاش کردند تا مدعای خود را در مورد درست بودن یا نبودن دخالت دولت در مسئله…