آخرین مطالب

چینش>دیدگاه

مفهوم عصمت در اسلام

سعید دهقانی با «فرهاد شفتی» درباره مفهوم عصمت در اسلام به گفتگو پرداخته است. شماری از نواندیشان دینی بر این باورند…
نمایش مطالب قدیمی‌تر