آخرین مطالب

چینش>دیدگاه

حجاب یا تفرقه از منظر دین

محمدتقی سهرابی‌فر در یادداشت «حجاب یا تفرقه از منظر دین» به بیان این مسئله پرداخته که در صورت مواجه شدن اجرای برخی…

قرآن‌پژوهی بدون وحی

همان طور که مفسران سنتی قرآن، شأن نزول تراشی می‌کنند تا توجیهی برای تفسیر قرآن ارائه کنند، مدعیان قرآن‌پژوهی علمی…
نمایش مطالب قدیمی‌تر