آخرین مطالب

قدم در طریقت تفسیر

قدم در طریقت تفسیر

قرآن به عنوان متنِ متینِ ما، سندِ مسلمانیِ ما، مهجور واقع شده است. پیامبر مکرّم(ص) هم از این امر گلایه کرده بود که:…