آخرین مطالب

با متفکران معاصر

بر این باوریم که شناخت دیگر اندیشه‌ها می‌تواند به باروری بیشتر فکر دینی نیز مدد برساند. اگر که سخن دیگران شنیده شود، فهم شود و به میدان داوری قدم گذارد، می‌تواند اسباب پرورش فکر دینی را نیز مهیا سازد.

هدف این است که فقط به معرفی این آراء بپردازیم. از نقد و بررسی آن در می‌گذریم و آن را به پژوهشگران حوزه و دانشگاه وا می‌نهیم.

پیتر برگر؛ دین در جهان مدرن

پیتر لودویگ برگر (1929-) جامعه‌شناس و الهیدانی است که در اتریش دیده به جهان گشود. او تحصیلات خود را در امریکا دنبال…

پل موزر؛ اختفای الهی

پل موزر از فیلسوفان تحلیلی معاصر است. او در بعضی کتاب‌ها و مقالاتش سعی کرده است تا تبیین مناسبی از مسئله خفای الهی…

ردولف اُتو و تجربه دینی

ردولف اُتو (1937-1869) فیلسوف و متکلم برجسته آلمانی بود. وی در خصوص دین و فلسفه دین به تأملاتی پرداخته بود. اُتو…

جان هیک، مسئله شرور

جان هیک (1922-2012) فیلسوفِ بریتانیاییِ معاصر، اگر چه در خصوص کثرت‌گرایی دینی به تأمل پرداخته است و نام او با…