در محضر متفکران – جلد اول

«در محضر متفکران» کتابی است که به معرفی اندیشمندان علوم انسانی می‌پردازد؛ یکی از آرای آن‌ها را به بحث می‌گذارد و می‌کوشد اندیشه‌ای را معرفی کند که ربط و نسبتی با مقولات دینی دارد. اختصار در معرفی این متفکران یکی از شروط نگارش است و خواننده را به معرفی اجمالی از یک اندیشه می‌رساند.

متفکران حاضر در این کتاب، عمدتاً در دوران معاصر زیست کرده‌اند. گرایش‌های آن‌ها نیز متفاوت است؛ هم خداباوران در آن حاضرند و هم خداناباوران. هم دین‌داران و هم مخالفانشان.

در محضر متفکران – جلد دوم

«در محضر متفکران» کتابی است که به معرفی اندیشمندان علوم انسانی می‌پردازد؛ یکی از آرای آن‌ها را به بحث می‌گذارد و می‌کوشد اندیشه‌ای را معرفی کند که ربط و نسبتی با مقولات دینی دارد. اختصار در معرفی این متفکران یکی از شروط نگارش است و خواننده را به معرفی اجمالی از یک اندیشه می‌رساند.

متفکران حاضر در این کتاب، عمدتاً در دوران معاصر زیست کرده‌اند. گرایش‌های آن‌ها نیز متفاوت است؛ هم خداباوران در آن حاضرند و هم خداناباوران. هم دین‌داران و هم مخالفانشان.

کتاب تاملات عربی

تاملات عربی

«تأملات عربی» کوشیده است تا به معرفی برخی از متفکران جهان عرب بپردازد. دغدغه‌ی غالب این افراد، حضور دین در دنیای جدید است؛ برخی به پالایش و پیرایش احکام دینی گرایش یافته‌اند، بعضی بازخوانی‌های مکرر در متون دینی را وجهه همت خود قرار داده‌اند و برخی هم‌چنان به حفظ احکام فقهی گرایش یافته و سودای تمدن اسلامی را در لا به لای همین متون جست‌وجو می‌کنند.

در این میان آن‌چه مهم است، تضارب آرا و تحقق گرایش‌های مختلف فکری است؛ می‌توان با این اندیشه‌ها مخالفت کرد، می‌توان آن را به تیغ تیز نقد سپرد، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت.