محمدعلی ابطحی: «گذر خان» بیانیه‌ای علیه بی‌توجهی‌ برخی روحانیان به مسائل جامعه است

سیدمحمدعلی ابطحی در کتاب گذر خان، نه خواسته‌ برای روحانیت شیدایی ویژه در نظر بگیرد و نه نگاه بغض‌آلود به آن روایت کند. روایت گذر خان در سالهای قبل از انقلاب رقم می‌خورد. سیدمحمدعلی ابطحی علت انتخاب دوره قبل از انقلاب را برای روایت از روحانیت، آن می‌داند که روحانیت در آن دوره معنا و مفهوم دیگری داشته و هویتش با قدرت سیاسی درهم تنیده نبوده است. به عقیده او، روایت زندگی روحانیان بعد از انقلاب اسلامی، کار سختی خواهد بود چرا که انگیزه‌ها متفاوت می‌شود. دین‌آنلاین در گفت‌وگو با نویسنده گذر خان درباره این کتاب گفت‌وگو کرده است.