پیدا و پنهانِ روحانیت در «گذر خان»

مهدی دلیر: گذر خان، بازاری قدیمی است در قم. نزدیکی‌های حرم حضرت معصومه (س). نامِ این بازار، عنوانِ کتابی دربارهٔ روحانیت شده است. سید محمد علی ابطحی کتاب گذر خان را نوشته است.