آکتورها آخوند نمی‌شوند؛ روحانیت در قاب سینما

سعید دهقانی: نگاهی به تاریخچه لباس آخوندی در سینمای ایران می‌اندازیم و بعد می‌رویم سر اصل مطلب. در سال‌های پیش از انقلاب تصویر کم‌رنگی از روحانیت در سینمای ایران وجود داشت؛ فیلمسازان از حساسیت‌های اجتماعی بر سر این موضوع باخبر بودند و همین أمر سبب می‌شد تا کمتر به سراغ آن بروند.