علم و دین؛ دست در دست هم

مذهب، ستون فقرات اخلاقی ما، چندی است به عزلت مقدس خود بازگشته و دست علم را برای تغییر روزافزون زندگی انسان‌ها باز گذاشته است. ما به مدیریت علمی، علم سیاست، علوم اجتماعی و هر زمینه پژوهشی که با کلمه علم همراه باشد وابسته‌ایم. بنابراین، هرگاه امری توسط افراد عالم و دانشگاهی مورد ارزیابی قرار بگیرد درست تلقی می‌شود. اما متأسفانه این موضوع یک مهملِ خطرناک است. علم به‌خودی‌خود بی‌معنی است، و زمینه و متن همه‌چیز است که طی هزاران سال توسط دین تولید شده است.