مفاهیم ابوالقاسم فنائی به چه کار ما می‌­آید؟

ابوالقاسم فنائی مفاهیمی را برساخته است که در مواجه با آموزه­ها دینی و برای زیست در جهان کنونی به کار می­آید. او از “تقدم اخلاق بر دین” سخن می­گوید تا برخی نارواییهای اخلاقی به نام دین را بزداید. از “ناظر آرمانی” پرده بر می­دارد تا نشان دهد که خدا در زندگی امروز و اکنون بشر … ادامه خواندن مفاهیم ابوالقاسم فنائی به چه کار ما می‌­آید؟