مفاهیم سروش دباغ به چه کارِ ما می­‌آید؟

سروش دباغ از جمله نواندیشانی است که مفاهیمی را برساخته و به مدد آن به سر وقت دینداری در جهان امروز رفته است. از “عرفان مدرن و سالک مدرن” سخن می­گوید؛ بی قراری، افسردگی و اضطراب در جهان جدید را می بیند و از “تنهایی معنوی” سخن به میان می­آورَد. در این دنیای صنعت زده … ادامه خواندن مفاهیم سروش دباغ به چه کارِ ما می­‌آید؟