مرور برچسب

یاسین عبدی

تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام منتشر شد

‍ مسئله اندیشه سیاسی اسلامی از جمله موضوعات زنده و پویا در فرهنگ عربی و اسلامی است که به اشکال مستقیم و غیر مستقیم جامعه معاصر را درگیر کرده و با توجه به اهمیت آن، ذهن و…