مرور برچسب

کورش صفوی

شوخی تمام شد! کورش صفوی پر کشید

بهرام انجم روز: «زندگی واسه من یک شوخی بزرگه که حدود 60، 70 سال طول می کشه و بعد شوخی تموم می شه.» این جمله را کورش صفوی در پاسخ به دانشجویی گفته بود که از او درباره معنای…