مرور برچسب

کلیسای ایتالیا

دستگیری راهبه فراری در ایتالیا

پلیس ایتالیا گزارش کرده است که یک زن ایتالیایی برای فرار از بازداشت در کسوت یک راهبه به مدت دو سال در یک صومعه خود را از دست قانون پنهان کرده است.