مرور برچسب

کلام شیعی

سیری در اندیشه‌های کلامی

کتاب «نگاهی به اندیشه‌های کلامی» نوشته محمود نوروزی به بررسی علم کلام، چگونگی پیدایش آن، معرفت مسلمانان در اعصار گوناگون درباره‌ مسائل اصولی دین و فروع، ادعاها و انحرافات…