مرور برچسب

کلام شیعی

محمدعلی امیرمعزّی و کلام شیعی ظاهری و باطنی

در نگاه امیرمعزی، کلام باطنی همان کلام شیعی عصر حضور ائمه است که از آن با عنوان تشیع و کلام امامان یاد می‌کند. اسمی که امیرمعزی برای این تشیع انتخاب می‌کند «امامولوژی …

سیری در اندیشه‌های کلامی

کتاب «نگاهی به اندیشه‌های کلامی» نوشته محمود نوروزی به بررسی علم کلام، چگونگی پیدایش آن، معرفت مسلمانان در اعصار گوناگون درباره‌ مسائل اصولی دین و فروع، ادعاها و انحرافات…