مرور برچسب

کشیش رابرت جفرس

موعظه‌ای که ترامپ پیش از مراسم تحلیف شنید

صبح روز جمعه، پیش از مراسم تحلیف، دونالد ترامپ به مواعظ یک کشیش باپتیست گوش سپرد که سابقۀ سخنرانی‌های آتشینی دربارۀ مسلمانان، مورمون‌ها و کاتولیک‌ها دارد. این کشیش که رابرت…