مرور برچسب

پساکرونا

نوع جدیدی از تنهایی در دوران کرونا

انزوای دوران کرونا تأثیر مخربی بر بسیاری از روابط نزدیک و صمیمانه ما گذاشته است. دلیل این امر محدود شدن رابطه ما با جهان اطرافمان است. تنهایی و انزوایی که در این نوشته موضوع…

انزوای وجودی و محدودیت‌های بشر

وضعیت موجود سبب می‌شود دریابیم که زندگی بقای مدام است، چراکه حدود، تعهدات و آسیب‌پذیری‌هایی در کار است؛ ابعادی از زندگی که در تمامی ادیان وجود دارد، اما انسان‌گرایی کنونی بنا…