مرور برچسب

پاکستان

از جماعت تبلیغ چه می‌دانیم؟

نویسنده کتاب «مکتب دیوبند و جنبش جماعت تبلیغ»: علیرغم این که در دل جریان دیوبند جریانهای متنوعی داریم؛ جریان جماعت التبلیغ تلاش کرده وارد جریانهای افراطی دیوبندی نشود و از حیث…

طالبان و بحران چنددستگی

به گزارش فارن پالیسی، چنددستگی درون طالبان افغانستان وحدت این گروه و آینده قدرت آن را تهدید می‌کند.

به مناسبت برپایی بزرگترین گردهمایی جهان اسلام در رائیوند پاکستان| سید علی بطحائی

تبلیغی جماعتها، شاید پارادوکسیکال ترین گروه تبلیغی در جهان اسلام باشند که از طرفی مجوز فعالیت در اسرائیل را دارند وازسویی با ممنوعیت تبلیغ در عربستان مواجه هستند. از جهتی سلفی…

آیا برنده مناقشه در افغانستان پاکستان است؟

درست چند روز پس از سقوط کابل به دست طالبان، پرچم این گروه شبه‌نظامی بر فراز مسجدی در اسلام‌آباد به اهتزاز درآمد. این را می‌توان نشانه‌ای تحقیرآمیز برای شکست آمریکایی‌ها در…

سپاه صحابه و طالبان زیر سایه مکتب دیوبندی

در تقسیم‌بندی نانوشته‌ای وظیفه اصلی طالبان سرکوب و به بردگی کشاندن شیعیان افغانستان و وظیفه اصلی سپاه صحابه قلع و قمع شیعیان (به ویژه جنبش جعفریه) در پاکستان است.

طالبان بر مدار پاکستان| مجید مرادی

جنبش طالبان جنبشی سلفی است که در دهه نود بازیچه جنبش رادیکال تکفیری القاعده قرار گرفت که عرب‌افغان ها با هدف پاکسازی جهان از استکبار و امپریالیسم تأسیس کرده بودند. نفوذ…