مرور برچسب

پاکستان

طالبان بر مدار پاکستان| مجید مرادی

جنبش طالبان جنبشی سلفی است که در دهه نود بازیچه جنبش رادیکال تکفیری القاعده قرار گرفت که عرب‌افغان ها با هدف پاکسازی جهان از استکبار و امپریالیسم تأسیس کرده بودند. نفوذ…