مرور برچسب

پاپ سابق

تفاوت های پاپ جدید با پاپ سابق

پاپ فرانسيس اول نخستين سفر خود را با سفر به پرجمعيت ترين کشور کاتوليک جهان، برزيل انجام داد،‌سفري که چهره او را براي مردم جهان آشکارتر کرد.