مرور برچسب

هبت الله آخوندزاده

طالبان نگران ورود نفوذی‌ها

رهبر طالبان افغانستان درباره خطر ورود نفوذی‌ها و خائنان به این جنبش که کنترل افغانستان را به دست گرفته‌اند، هشدار داد.

رهبر طالبان کیست؟

مولوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، فردی خشن و از موسسان طالبان است که کارنامه طولانی در جنگ‌های خیابانی و تندروی دارد.