مرور برچسب

هادی حکیم شفایی

آیا باور بدون تعصب امکان‌پذیر است؟

هادی حکیم شفایی: معرفت‌شناسی از شاخه‌های فلسفه است که به صدق و کذب گزاره‌ها می‌پردازد. معرفت‌شناسی، شاخص‌ها و فرمول‌هایی را ارائه می‌کند که از طریق آن می‌توان به تشخیص صدق و…

امام حسین و گفتمان‌های ایرانی

هادی حکیم شفایی: چندی است هر سال در آستانه ماه محرم، چه در فضای مجازی و چه در فضای جامعه، در مواجهه با محرم، چهار گفتمان و چهار عمل متفاوت یا متعارض جولان می‌دهند.

از شریعتی چه می آموزیم؟

هادی حکیم شفایی: یکی از ویژگی‌های مهم اندیشه،«اصل پیوستگی» است؛ پیوستگیِ اندیشه به اندیشه‌های گذشته و اندیشه‌های آینده. هیچ اندیشه‌ای یافت نمی‌شود مگر آنکه تاثیرپذیرفته از…