مرور برچسب

نیجریه

پس از افول بوکوحرام؛ نیجریه و هراس از داعش

خبر کشته شدن رهبر بوکوحرام و کاهش سلطه وحشت بوکوحرام بر سر شمال شرقی نیجریه شادی چندانی به ارمغان نیاورده‌است؛ چراکه گروهی که بوکوحرام را شکست داده داعش است و همین موضوع…

معاون امور بین الملل دفتر رهبری: پرونده وحدت حوزه و دانشگاه صرفا یک پرونده فرهنگی نیست

اعتماد در نخستین شماره این هفته سخنان معاون امور بین الملل دفتر رهبری درباره وحدت حوزه و دانشگاه را منتشر ساخته و در کنار یادداشتی درخصوص ساده نویسی در فلسفه، شعر افشین علا…

معاون امور بین‌الملل دفتر رهبری: امکان دست داشتن اسراییل در حادثه نیجریه به شکل پنهان وجود دارد

اعتماد در این شماره به انعکاس سخنان صاحبنظران در «همایش بین‌المللی شریعتی و آینده علوم انسانی» پرداخته و با شرحی از فاجعه کشتار شیعیان در نیجریه، واکنش معاون دفتر رهبری در این…