مرور برچسب

نوام چامسکی

چامسکی زبان را مسیری برای واکاوی ذهن می‌داند

نظریات چامسکی انقلابی در رشته زبان‌شناسی به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک…