مرور برچسب

نشر نی

ترجمه کتاب «تفسیر بایبل» به زودی منتشر می‌شود

این کتاب برای آشنایی دانشجویان رشته‌ی الهیات مسیحی، در حوزه‌ی تفسیر و روش‌های تفسیری بایبل است، گرچه هر فرد علاقه‌مند به تفسیر می‌تواند مخاطب آن در این قلمرو علمی باشد. تفسیر…